Algemene voorwaarden Life Owner Coachingstraject – 8 maanden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het Life Owner Coachingstraject aangeboden door Veerle Van Laere, Life Coach.

Life Owner Coachingstraject

Het Life Owner Coachingstraject doorloop je in :
– 32 één-op-één online coachingcalls
– De Life Owner Gids, waarbij de Cliënt de tools krijgt aangereikt die bij het traject horen.

Praktische afspraken

 1. De cliënt tekent in voor het volledige traject. 

2. Het traject wordt doorlopen in maximum 12 maanden.  

3. Eén coachingcall duurt maximum 30 minuten.

4. Een coachingcall gaat online door, via de vergader-applicatie Zoom. 

5. Het tijdstip wordt gereserveerd door de Cliënt via de online agenda applicatie die de Life Coach voorziet of tijdens de coachingcall.

6. Een sessie herboeken is mogelijk tot 24u op voorhand.  Bij laattijdige annulatie, wordt de sessie als opgenomen beschouwd en is er geen verpaatsing meer mogelijk van deze desbetreffende sessie.

Betalingsmodaliteiten 

1. De betaling van het Life Owner Coachingstraject is gekoppeld aan de reservatie van de sessie(s) en gebeurt via MasterCard of Visa of via afgesproken overschrijving.

2. Bij de reservering van de eerste sessie zorgt de Cliënt voor de betaling van het traject, volgens één van beide onderstaande opties:

3. Bij een éénmalige betaling bij de aanvang van het Life Owner Coachingstraject bedraagt de prijs 990 EUR.

4. Het Life Owner Coachingstraject kan ook in 8 termijnen betaald worden. In dit geval is er een gespreide betaling van 125 EUR op volgende tijdstippen:
– voor aanvang van sessie 1 met betrekking tot sessie 1 tem 4.
– voor aanvang van sessie 5 met betrekking tot sessie 5 tem 8.
– voor aanvang van sessie 9 met betrekking tot sessie 9 tem 12.
– voor aanvang van sessie 13 met betrekking tot sessie 13 tem 16.
– voor aanvang van sessie 17 met betrekking tot sessie 17 tem 20.
– voor aanvang van sessie 21 met betrekking tot sessie 21 tem 24.
– voor aanvang van sessie 25 met betrekking tot sessie 25 tem 28.
– voor aanvang van sessie 29 met betrekking tot sessie 29 tem 32.

5. Een sessie gaat door nadat de desbetreffende betaling(en) ontvangen is.

Resultaten

1. De Cliënt begrijpt dat de resultaten van het Life Owner Coachingstraject afhankelijk zijn van haar/zijn vermogen om actie te ondernemen en opdrachten uit te voeren.  Hierover communiceert de Cliënt duidelijk en eerlijk met de Life Coach.  De verantwoordelijkheid tot verandering en het behalen van gewenste resultaten ligt bij de Cliënt.
2. De Life Coach kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor aan haar toegerekende schade. Ook vermeende psychische schade die de Cliënt claimt te hebben opgelopen tijdens het Life Owner Coachingstraject valt onder deze clausule.

Vertrouwelijkheid

1. Onder geen enkele omstandigheid, behalve als de Life Coach er op grond van de wet toe gehouden is, zal er door de Life Coach enige informatie betreffende de inhoud van een coachgesprek aan derden openbaar worden gemaakt.  De Cliënt heeft de vrijheid om de inhoud van een coachgesprek met wie dan ook te delen voor zover de belangen van de Life Coach niet in het geding zijn.

2. Onder strik anonimiseren van de gegevens van de Cliënt is het de Life Coach wel toegestaan om het coachproces te bespreken in een professionaliseringstraject van de Life Coach.

3. Op alle communicatiemiddelen zoals e-mail, post, voicemail en andere middelen (whatsapp, messenger, …) is vertrouwelijkheid van toepassing.

4. Alle werkdocumenten die door de Life Coach aan de Cliënt voorzien worden, zijn onderhevig aan copyright.

 Bijkomende verwachtingen

1. Als de Life Coach tijdens het coachingstraject problemen bij de Cliënt zou vermoeden, die niet tot het werkterrein of de deskundigheid van de Life Coach behoren, dan zal zij de Cliënt daarop attent maken en aangeven dat consult elders wenselijk is.

Aanvang en aanvaarding

1. Deze overeenkomst start bij de inschrijving van het Life Owner Coachingstraject.

2. De Cliënt aanvaardt de Algemene Voorwaarden bij intekening voor het Life Owner Coachingstraject.