fbpx

Algemene voorwaarden Amarieyo Life Coachingstraject

 

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het Amarieyo Life Coachingstraject aangeboden door Veerle Van Laere, Life Coach.

Amarieyo Life Coachingstraject

Praktische afspraken

 1. De cliënt tekent in voor drie maanden. 
 2. Elke traject wordt doorlopen in maximum 5 maanden..  
 3. Een coachingcall gaat online door, via de vergader-applicatie Zoom. Of op vraag van de klant telefonisch.
 4. Het tijdstip wordt gereserveerd door de Cliënt via de online agenda applicatie die de Life Coach voorziet of tijdens de coachingcall.
 5. Een sessie herboeken is mogelijk tot 24u op voorhand.  Bij laattijdige annulatie, wordt de sessie als opgenomen beschouwd en is er geen verpaatsing meer mogelijk van deze desbetreffende sessie.

Betalingsmodaliteiten

 1. De betaling van het Amarieyo Life Coachingstraject is gekoppeld aan de reservatie van de eerste sessie en gebeurt via MasterCard, Visa of overschrijving.
 2. De coachingscalls gaan door nadat de desbetreffende betaling(en) ontvangen is.

Resultaten

 1. De Cliënt begrijpt dat de resultaten van het Amarieyo Life Coachingstraject afhankelijk zijn van haar/zijn vermogen om actie te ondernemen en opdrachten uit te voeren.  Hierover communiceert de Cliënt duidelijk en eerlijk met de Life Coach.  De verantwoordelijkheid tot verandering en het behalen van gewenste resultaten ligt bij de Cliënt.
 2. De Life Coach kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor aan haar toegerekende schade. Ook vermeende psychische schade die de Cliënt claimt te hebben opgelopen tijdens het Amarieyo Life Coachingstraject valt onder deze clausule.

Vertrouwelijkheid

 1. Onder geen enkele omstandigheid, behalve als de Life Coach er op grond van de wet toe gehouden is, zal er door de Life Coach enige informatie betreffende de inhoud van een coachgesprek aan derden openbaar worden gemaakt.  De Cliënt heeft de vrijheid om de inhoud van een coachgesprek met wie dan ook te delen voor zover de belangen van de Life Coach niet in het geding zijn.
 2. Onder strik anonimiseren van de gegevens van de Cliënt is het de Life Coach wel toegestaan om het coachproces te bespreken in een professionaliseringstraject van de Life Coach.
 3. Op alle communicatiemiddelen zoals e-mail, post, voicemail en andere middelen (whatsapp, messenger, …) is vertrouwelijkheid van toepassing.
 4. Alle werkdocumenten die door de Life Coach aan de Cliënt voorzien worden, zijn onderhevig aan copyright.

Bijkomende verwachtingen

 1. Als de Life Coach tijdens het coachingstraject problemen bij de Cliënt zou vermoeden, die niet tot het werkterrein of de deskundigheid van de Life Coach behoren, dan zal zij de Cliënt daarop attent maken en aangeven dat consult elders wenselijk is.

Aanvang en aanvaarding

 1. Deze overeenkomst start bij de inschrijving van het Amarieyo Life Coachingstraject.
 2. De Cliënt aanvaardt de Algemene Voorwaarden bij intekening voor het Amarieyo Life Coachingstraject.