Op jezelf rekenen bij nieuwe ervaringen

Claire V. is een rebranding designer en woont in het Antwerpse. Ze schrijft een blog over de Italiaanse lifestyle en cultuur en maakt online cursussen over Italiaanse wijnen. 

Begin september 2021 rondde ze het ‘Unlock Your Power’-traject af. 

Hoe kwam je bij Amarieyo terecht?

Via een online challenge, georganiseerd door Ampersand, bood Veerle een gratis intakegesprek aan. Omdat Veerle The Life Coach School van Brooke Castillo volgt, was ik er heel erg in geïnteresseerd. Naar aanleiding daarvan heb ik dan contact met haar opgenomen

Waarom koos je voor een life coaching in het algemeen en voor Amarieyo in het bijzonder?

Ik was niet echt concreet op zoek, maar ik doe graag aan zelfontwikkeling en onze paden kruisten elkaar. Ik ben grote fan van Brooke Castillo. Daarom wilde ik zeker eens verder verkennen of het traject een meerwaarde kon bieden.

Wat vond je het meest waardevol aan de inhoud van het programma en wat pas je vandaag nog toe?

Het traject is opgedeeld in thema’s. Elke coachingsessie werkt rond een bepaald thema zoals relaties, geld of werk. Aan de hand van concrete voorbeelden uit mijn leven, werd de theorie van Brooke Castillo toegepast. Daar heb ik handvaten aan overgehouden die ik in mijn dagelijks leven toepas.

Money mindset is een voorbeeld van een thema waarop we dieper zijn ingegaan.

Uitstelgedrag is een ander voorbeeld. We hebben samen onderzocht waar dat vandaan komt en hoe ik dat concreet kan aanpakken, zodat het minder een probleem vormt.

Wat vond je het meest waardevol aan de opbouw van het programma?

De opbouw is niet rigide, er is ruimte om langer stil te staan bij bepaalde thema’s volgens je behoefte. Er zijn een paar reservesessies ingebouwd, waar je kan inpikken op zaken die eerder al aan bod kwamen.

Hoe ervaarde je de samenwerking met life coach Veerle?

Heel aangenaam. Veerle is een écht mens, ze zit niet in een ivoren toren en is down to earth. Ik merk dat zij veel belang hecht aan een persoonlijke service. Ze stemt de coaching af op waar jij nood aan hebt. Een persoonlijke aanpak op maat dus.

Ik heb concrete technieken geleerd om met bepaalde situaties om te gaan.

Zou je het 'Unlock Your Power'-traject na al deze tijd nog steeds aanbevelen aan anderen en waarom?

Zeker. De thema’s waarrond Veerle werkt zijn universeel. Herkenbare zaken waar veel mensen, ook ondernemers bijvoorbeeld, mee worstelen: uitstelgedrag, perfectionisme … Je krijgt tools aangereikt om daar beter mee om te gaan. Het coachingstraject is daarom heel waardevol. Ook omdat het een traject op maat is: je vult zelf in waar je dieper op in wilt gaan.